Göz Gezdirmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Göz Gezdirmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Göz Gezdirmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Göz Gezdirmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Göz Gezdirmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Göz Atmak

Göz Gezdirmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıGöz Atmak

 • Yürüteç eş anlamlısı Örümcek
 • Tezevvüç Etmek eş anlamlısı Evlenmek
 • Döküntü eş anlamlısı Berbat, Çer Çöp, Değersiz, Enkaz, Kötü
 • Kalemtıraş eş anlamlısı Kalemyonan
 • Yol Sakçısı eş anlamlısı Trafik Polisi
 • Sınırsız eş anlamlısı Sonsuz
 • Hesap Günü eş anlamlısı Kıyamet
 • Karmakarış eş anlamlısı Karmakarışık
 • Aydınlık eş anlamlısı Aydın, Berrak, Fer, Nur, Saf, Sarahat, Temiz, Vazıh, Vuzuh, Ziya, Ziyalı
 • Bent Olmak eş anlamlısı Bağlanmak
 • Ödeme eş anlamlısı İfa, Tediye
 • Edip eş anlamlısı Yazar
 • Sövüşçül eş anlamlısı Küfürbaz
 • Rejim eş anlamlısı Diyet, Düzen
 • Müşavere eş anlamlısı İstişare
 • Çok Sözlü eş anlamlısı Konuşkan
 • Ajans eş anlamlısı Ajanlık, Vekil
 • Almaç eş anlamlısı Alıcı
 • Menfaat eş anlamlısı Çıkar, Kâr, Yarar
 • Örf eş anlamlısı Anane
 • Domur eş anlamlısı Kabarcık, Tomurcuk
 • Tabela eş anlamlısı Levha
 • Gündizme eş anlamlısı Dallık, Takvim
 • Dişlemek eş anlamlısı Çiğnemek, Isırmak
 • Arıza eş anlamlısı Engebe, Kusur
 • Sarıkız eş anlamlısı Esrar, İnek
 • Mekir eş anlamlısı Hile
 • Alak Otu eş anlamlısı Çim
 • Mesafe eş anlamlısı Açıklık, Ara, Aralık
 • İhtiyarlık eş anlamlısı Güçsüzlük, Zayıflık
 • İftar Vakti eş anlamlısı İftar
 • Cebel eş anlamlısı Dağ
 • Açıkça eş anlamlısı Açık
 • Hizmet Etmek eş anlamlısı Çalışmak
 • Yer Bilimi eş anlamlısı Jeoloji
 • Teferruat eş anlamlısı Ayrıntı, Detay
 • Nasıl eş anlamlısı Elbette, Kesinlikle, Ne, Nice
 • Calip eş anlamlısı Çekici
 • Had eş anlamlısı Derece, Kota, Sınır, Terim, Uç
 • Dingildek eş anlamlısı Kaypak
 • Kıpkızıl eş anlamlısı Aşırı, Koyu
 • Depresyon eş anlamlısı Bunalım
 • Eğreti eş anlamlısı Bozuk, Geçici, Muvakkat, Muvakkati, Öteri, Takma, Üstünkörü, Yararsız
 • Çapmak eş anlamlısı Koşmak
 • Tehevvür Etmek eş anlamlısı Köpürmek, Öfkelenmek
 • Katlanmak eş anlamlısı Çekmek, Dözmek, Götürmek, Hazmetmek, Kaldırmak, Taşımak, Yutmak
 • Nadan eş anlamlısı Bilgisiz, Cahil, Kaba, Kötü
 • Fahri eş anlamlısı Gönüllü
 • Öğütçü eş anlamlısı Vaiz

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply