Düzlem Eş Anlamlısı Nedir?

0

Düzlem Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Düzlem eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Düzlem Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Düzlem eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Düz, Ortam, Yassı

Düzlem Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıDüz, Ortam, Yassı

 • Gedmek eş anlamlısı Delmek
 • Hainlik eş anlamlısı Hıyanet, İhanet
 • Lise eş anlamlısı İdadi
 • Atamak eş anlamlısı Kaldırmak, Tayin Etmek
 • Misket eş anlamlısı Bilye
 • Gülgûn eş anlamlısı Pembe
 • Pek İyi eş anlamlısı Âlâ
 • Evvelki eş anlamlısı Sabık
 • Cöke eş anlamlısı Ihlamur
 • Silme eş anlamlısı İptal, Tamamen
 • Yığılmak eş anlamlısı Birikmek, Kümelenmek, Toplanmak, Yıkılmak
 • İçindekiler eş anlamlısı Fihrist
 • Geçende eş anlamlısı Bugünlerde, Geçenlerde
 • Selikasız eş anlamlısı Hoyrat
 • Vuruşma eş anlamlısı Müsademe
 • Çekingen eş anlamlısı Pasif, Tor, Ürkek
 • Şansız eş anlamlısı Ünsüz
 • Beyaz eş anlamlısı Ak, Kır
 • Bilahare eş anlamlısı Sonra, Sonradan
 • Andaç eş anlamlısı Anı, Hatıra, Yadigâr
 • İkrahlık eş anlamlısı Tiksinti
 • İlkelce eş anlamlısı İlkel
 • Yaymaca eş anlamlısı Propaganda
 • Cinlenmek eş anlamlısı Öfkelenmek
 • Kağan eş anlamlısı Hakan
 • Tebliğ eş anlamlısı Bildiri, Çıkış, Maruza
 • Üzücü eş anlamlısı Acı, Acıklı, Fena
 • Ergonomik eş anlamlısı Elverişli, Kullanışlı
 • Kuvertür eş anlamlısı Örtü
 • Aralık eş anlamlısı Ara, Ayakyolu, Fasıla, Koridor, Mesafe, Sıra, Vakit, Yeldoksan
 • Fayrap Etmek eş anlamlısı Açmak, Çıkarmak
 • Himmet eş anlamlısı Emek, Gayret, Yardım
 • Fiyatlı eş anlamlısı Pahalı
 • Zevzek eş anlamlısı Geveze
 • Kabartmak eş anlamlısı Atmak
 • Garaz eş anlamlısı Amaç, Hedef, Kin, Maksat
 • Gerginlik eş anlamlısı Gerilim
 • Şule eş anlamlısı Alev
 • Hava Meydanı eş anlamlısı Havalimanı
 • Hatar eş anlamlısı Risk
 • Sarmak eş anlamlısı Almak, Boğmak, Bürümek, Çekmek, Çevirmek, Dolamak, Hücum Etmek, İhata Etmek, Kaplamak, Kucaklamak, Kuşatmak, Örtmek, Saldırmak, Tutmak
 • Ders Programı eş anlamlısı Müfredat Programı
 • Münfesih Olmak eş anlamlısı Dağılmak
 • Çuşka eş anlamlısı Hanzo, Kolhoz, Kıro
 • Jön eş anlamlısı Genç
 • Rahmetlik eş anlamlısı Merhum
 • Çapkın eş anlamlısı Avratbaz, Haylaz, Hovarda, Yaramaz
 • Telafi Etmek eş anlamlısı Karşılamak
 • Çığ eş anlamlısı Kar Uçkunu

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply