Kurumsal Eğitimler

YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi
Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri
Profesyonel Liderlik Ve Stratejik Yönetim Becerileri
Takım Liderleri için Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi
Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi
Bütünsel Liderlik Eğitimi
Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi
Stratejik Yönetim ve Liderlik Eğitimi
ileri Liderlik Eğitimi
İleri Yönetim Teknikleri
Hedef Odaklı Yönetim ve İletişim
Yönetimde Koçluk Eğitimi
Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi
Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Kriz Yönetimi Eğitimi

FİNANS YÖNETİMİ ve MUHASEBE EĞİTİMLERİ

İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi
Mali ve Finansal Tabloların Analizi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
Temel Muhasebe Eğitimi
Temel Bütçeleme Eğitimi Süreçler, Uygulamalar (Yöneticiler için Bütçe Eğitimi)
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi
Mali Analiz Teknikleri - Finansal Tabloların Okunması
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol ve Bütçe Uygulamaları
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri)Eğitimi
Uygulamalı İleri Finansal Okuryazarlık Eğitimi
Finansçı olmayanlar için Temel Finans ve Temel Finansal Tablo Analizi  Eğitimi
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS - UFRS) Uygulamaları Eğitimi
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması
Uygulamalı  Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri  Düzey Finans ve Muhasebe
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve   Hile ve Suiistimallerin Denetimleri
Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi

SATINALMA, LOJİSTİK ve DEPO YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Satınalma Yönetimi Ve Teknikleri Eğitimi
Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi
Satınalma’da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi
İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi
Tedarikçiler ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi
Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi
Üretim Planlaması ve Yönetimi
Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Müzakere Becerileri Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi Eğitimi
Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Analiz Teknikleri
Mükemmel Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Telefonda Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Eğitimi
İç Müşteri Kavramı ve İç Müşteri Odaklılık Eğitimi
Müşteri Odaklı Memnuniyet Eğitimi
Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı
Stratejik Satış-Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış İletişimi
İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
İleri Satış Becerileri Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Etkin İletişim Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi
İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Eğitimi
Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi
İletişimde İletişim Eğitimi
Duygularım Konuşuyor (Etkili İletişim Ve Beden Dili)
Etkin İletişim Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi
İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
Etkili İletişim Ve Beden Dili Eğitimi
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
Kurum İçi İletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi
Kurumsal İletişim ile Davranış Modelleri Eğitimi
Telefon ile İletişimde Etkili Teknikler
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

IS9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
IS9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
Süreçlerle Yönetim  Eğitimi
Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi
Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi
EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi
Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek
Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi
Üretim Planlaması ve Yönetimi
Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi
Yalın Yönetim Eğitimi
Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi
Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi
Hata Kültürü ve Öğrenme Yönetimi Eğitimi
İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi
İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
İK’ cı Olmayanlar İçin Mülakat Teknikleri Eğitimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi
Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi
Yetkinlik Yönetimi Eğitimi
Kariyer Yönetimi Eğitimi
Performans Değerlendirmede Geribildirim
Performans Değerlendirme Teknikleri Eğitimi
Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
Performans Geliştirme Eğitimi
Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Eğitimi
Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma
Ücret Yönetimi Eğitimi
Ücret Politikaları Eğitimi
İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması Eğitimi
Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi
İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi
İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi
İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi
İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi
İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi
İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji
İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi
Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi
4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi
Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi

SATIŞ BECERİLERİ EĞİTİMLERİ

Satış Becerileri – Temel Satış Yönetimi
Satış Becerileri Eğitimi
Temel Satış Eğitimi
Satış Becerileri – Temel Satış Yönetimi
Telefonda Başarılı Satış Ve İkna Yöntemleri
İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Stratejik Satış-Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış İletişimi
Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi
Etkin Pazarlama ve Satış Eğitimi
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi
İleri Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi
Satışta Toplam Performans Yönetimi
İleri Satış Becerileri Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satış Destek Ekibi Eğitimi
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Müzakere Becerileri Eğitimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Otomotiv Sektöründe Etkili Satış Teknikleri
Satış Koçluğu Eğitimi
Satışta Örgüt Yönetimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi
Perakende Satış Yönetimi Eğitimi
Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi
Perakende Satış Alanında Hedef Odaklı Mağaza Performans Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yöntemleri Eğitimi
Uluslararası Ticaret Bakış Açısıyla Dış Ticaret Ve Finansmanı Eğitimi
Uluslararası Pazar Araştırması ve Uluslararası Pazarlama Stratejileri

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Etkin Zaman Yönetimi Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi
Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi
Toplantı Yönetimi Eğitimi
Zaman, Stres ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi
Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Her Konuşma Bir Sunumdur Eğitimi
Başarılı Sunum Teknikleri Eğitimi
Sunum Teknikleri Eğitimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi
Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi
İkna Yönetimi Eğitimi
İkna, Başarılı Müzakere ve Çatışmanın Önlenmesi Teknikleri Eğitimi
İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi
Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Eğitimi
Yaratıcı Düşünce Sorun Çözme ve Karar Verme Eğitimi
Mobbing ve Önleme Yönetimi Eğitimi
Motivasyon ve Moral: Sürdürebilirliğin Analizi Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Müşteri Risk Analizi Eğitimi
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Ve Raporların Sunumu
Raporlama Teknikleri Eğitimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü
Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi
Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi
Kriz Yönetimi Eğitimi
Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
Bayilik Ve Bayi Yönetimi, Bayi İle Satış Yetkilisi İlişkileri Ve Satış Ekibinin İletişim Teknikleri
Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi
Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
Stratejik Marka Yönetimi
Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
Alt Üst İlişkileri Ve Protokol Eğitimi
Protokol Kuralları Eğitimi

DİĞER KURUMSAL EĞİTİMLER

Eğitimcinin Eğitimi
Ofis Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Yönetici Asistanlığında Mesleki ve Kariyer Gelişimi Eğitim Programı
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi
Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi
Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
Hasta / Misafir İlişkileri Ve Problem Çözme Yönetimi Eğitimi
Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi  Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Genel Girişimcilik Yönetimi Eğitimi
Ben Ötesi’ne Bilinçlenme: Yönetim Tarzının Dönüşümü Eğitimi
Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi
İnovasyon Yönetimi  Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
İleri MS Excel 2003-2007-2010-2015 (2003-2007-2010-2015 TR&ENG)