Kirlenmek Eş Anlamlısı Nedir?

0

Kirlenmek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Nedir? Genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine birebir olarak kullanılabilen veya tam olarak karşılayabilen kelimeler olarak söylenebilir. Yazım şekli, yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilebilir. Kirlenmek eş anlamlısı sorusuna aşağıdaki cevaplar verilebilir.

Eş Anlamı Kirlenmek Olan Kelimeler

Eş anlamlı, benzer anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler olarak sorulan Kirlenmek eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı Batmak

Kirlenmek Eş Anlamlısı Nedir?
KategoriEş Anlamlı Kelimeler
Eş AnlamlısıBatmak

 • Patetik eş anlamlısı Dokunaklı
 • Ahvalat eş anlamlısı Vukuat
 • Yığılışma eş anlamlısı İzdiham
 • Tevettür eş anlamlısı Gerilim
 • Sormaca eş anlamlısı Anket
 • Hayat Dolu eş anlamlısı Canlı, Neşeli
 • Peder eş anlamlısı Ata, Baba, Papaz
 • Tavlı eş anlamlısı Semiz, Şişman
 • Gazap eş anlamlısı Hiddet, Hınç, Hışım, Öfke
 • Hahiş Etmek eş anlamlısı Yakarmak
 • Heykelci eş anlamlısı Heykeltıraş
 • Hüveyda eş anlamlısı Aşikâr
 • Lekelenmek eş anlamlısı Kirlenmek
 • Epope eş anlamlısı Destan
 • Bilirkişi eş anlamlısı Uzman
 • Etil Alkol eş anlamlısı Alkol
 • Emin eş anlamlısı Emniyetli
 • Sönmek eş anlamlısı Geçmek, Tükenmek, Yitmek, Yok Olmak
 • Erkânıharbiyeiumumiye eş anlamlısı Genelkurmay
 • Belge eş anlamlısı Senet, Vesika
 • Dalmak eş anlamlısı Cummak, Uyuklamak, Uyumak
 • Atlanılmak eş anlamlısı Atlanmak
 • Seksüel eş anlamlısı Cinsel
 • Bayrak eş anlamlısı Öncü, Sancak, Sembol, Simge
 • Numune eş anlamlısı Emsal, Göstermelik, Örnek
 • Parçalanmış eş anlamlısı Yırtık
 • Şefaat eş anlamlısı Affetme, Bağışlama
 • Halk Ozanı eş anlamlısı Âşık
 • Başlangıçta eş anlamlısı İlkin, Önceden
 • Irgalamak eş anlamlısı Sarsmak
 • Teshir Etmek eş anlamlısı Büyülemek, Fethetmek
 • Bazlık eş anlamlısı Zamparalık
 • Tetkik Etmek eş anlamlısı Araştırmak, İncelemek
 • Yakınlarında eş anlamlısı DOĞRU
 • Doğum eş anlamlısı Mevlit, Tevellüt
 • Mal Olmak eş anlamlısı Çıkmak, Gelmek, Oturmak, Patlamak
 • Bergüzar eş anlamlısı Armağan, Yadigâr
 • Olgunlaşmış eş anlamlısı Yetişkin
 • Uyuntu eş anlamlısı Miskin, Tembel, Uyuşuk
 • Zaruri eş anlamlısı Elzem, Gerekli, Zorunlu
 • Azimet eş anlamlısı Gidiş
 • Japongülü eş anlamlısı Kamelya
 • Çıkışmak eş anlamlısı Azarlamak, Sövmek, Tanlanmak, Yetmek
 • Eğlemek eş anlamlısı Durdurmak, Oyalamak
 • Konferans eş anlamlısı Konuşma
 • Lokma Tatlısı eş anlamlısı Lokma
 • Teşekkürname eş anlamlısı Teşekkür
 • Gerçekleşme eş anlamlısı Tahakkuk
 • Örgütlemek eş anlamlısı Teşkil Etmek

KURUMSAL EĞİTİMLER

Leave A Reply