Yöresel-Bölgesel Terimleri Sözlüğü

Cığızlamak nedir? Ne Demektir?

Cığızlamak Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yöresel-Bölgesel Terimi Olarak Cığızlamak, Mızıkcılık etmek hakkına razı olmamak (Erzurum)

BENZER TERIMLER

Cırlak Nedir?
Hemen ağlayıveren (Sivas)

Celep Nedir?
İstanbulun et ihtiyacını karşılayan tüccarlar.

Cılfa Nedir?
Pulluk (Erzurum)

Cılfa Nedir?
Pulluk (Erzurum)

Cakkıl Nedir?
Zincirli iki ucuna kova takılan uzun çubuk (Erzurum)

Buva, buba Nedir?
Baba (Sivas)

Cığızlamak Nedir?
Mızıkcılık etmek hakkına razı olmamak (Erzurum)

Cırmalamak Nedir?
Tırmalamak (Sivas)