Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Vakıf Gülü nedir? Ne Demektir?

Vakıf Gülü Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Vakıf Gülü, Vakfe gülü, gül ile ilgili bilgilere bakınız.

BENZER TERIMLER

Üstünlü Esreli Nedir?
Halk arasında harekeli yazıya verilen addır.

Vazolu Çiçek Motifi Nedir?
Daha çok lake kitap ciltlerinde görülen realist çiçek motiflerinin bir türüdür.

Vâsıti Nedir?
Kamış kalemlerin iyi cinsinden birine verilen ad.

Varakçı Nedir?
Varak altın hazırlayan ustalar.

Üstat (Üstâd) Nedir?
Uzmanlaşmış, kıymetli bir sanatkâr ve bildiklerini öğreten zat, sanatında usta.

Üstübeç Mürekkebi Nedir?
Üstübeç zahmetlice ezildikten sonra Arap zamkı mahlûlü ile karıştırılarak elde edilir. Bilhassa Mushafların süre başlıklarını, altın zemin üstüne yazmakta kullanılır.