Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Makatta Yazı nedir? Ne Demektir?

Makatta Yazı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Makatta Yazı, Kesme yazı ile ilgili bilgilere bakınız.

BENZER TERIMLER

Mektep Nedir?
Ekol. Sanatta aynı esaslara tabi olan, aynı sanat prensiplerini müdafaa eden ve o tarzda çalışan sanatkârlar grubuna denir.

Makas Nedir?
Kâğıt makası ile ilgili bilgilere bakınız.

Malizme Nedir?
Eskiden, 20 sayfadan ibaret cüz yerine kullanılan bir terimdir.

Levha Nedir?
Kitap başlıklarına verilen ad. Başlık veya serlevha da denir. Hüsn-i hatla yazılan ve çerçevelenerek duvara asılan yazılara da levha denilir. Bu yazıların küçüklerine ise kıta denilir.

Mekke Toprağı Nedir?
Varak hâline getirilmek için tirşe ve zar içinde dövülen altının yapışmaması için kullanılan toprağın adıdır. Eskiden İstanbulun Anadolu yakasına Mekke toprağı adı verildiği için, buralardan alınan toprağa da aynı ad verilmiştir.

Makatta Nedir?
Deri veya kâğıttan oyma şeklinde yapılan işlere verilen ad. Katıa ile ilgili bilgilere de bakınız.