Girift nedir? Ne Demektir?

0

Girift Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Girift, Birbirinin içine girip karışmış, girişik.

Girift Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Girift, dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

Girift Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Girift, Motifleri birbirine girik ve içice olan süsleme. Kıvrım ve dallar, örgü gibi birbirinin içinden geçmektedir. Geometrik olanlarına geçme denir. Avrupalılar girifte, İslâm memleketlerinden geldiği için, yanlış olarak, arabesk demişlerdir.

BENZER TERIMLER

Hafız Nedir?
Kuran-ı Kerimi bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kuran-ı Kerim ayetleri birer birer indikçe inananlar bu ayetleri yazıyorlardı. İçlerinden bazıları da gelen ayetleri ezberliyordu. Böylece ta o zamanda Kuran-ı Kerimi ezberleme geleneği ortaya çıkmıştı. Bu gelenek yüzlerce yıldır Müslümanlar arasında hâlâ devam etmektedir.

Hafız-ı Kütüb Nedir?
Kitapları hıfzeden, saklayan; kütüphaneci. Bizde Cumhuriyetten önce kütüphaneler çoğunlukla yazma eserlerden oluşur ve kütüphanecilere hafız-ı kütüb denirdi. En önemli ve son örneklerinden biri Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hafız-ı Kütübü İsmail Saib Efendidir.

Geometrik Motifler Nedir?
Yalın, geometrik biçimlerden oluşan süsleme motifleri. Özellikle Anadolu Selçukluları döneminde yaygın olarak ciltte ve tezhip de kullanılmıştır.

Gülce Nedir?
Rozet. Gül şeklinde yuvarlak motifler. Ciltlerin katlarına madenî kalıplarla basılan yuvarlak süsleme.

Share.

Leave A Reply