Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü

Rönesans nedir? Ne Demektir?

Rönesans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Müzik-Dans Terimi Olarak Rönesans, Fransızca “yeniden doğuş” anlamına gelir. 1400lerden 1600lerin ortasına kadar devam eden tarihi bir dönemdir.

Rönesans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Rönesans, 1-XV. yüzyıldan başlayarak Italyada ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik Ilk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

2- Yeniden doğuş. XVI. yüzyılda İtalyada başlayan, Yunan ve Roma sanatına dönüş hareketi. Bilim, edebiyat, resim ve müzik gibi alanlarda gelişme ve yenilik yapma.

Rönesans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Rönesans, XV. yüzyıldan başlayarak İtalyada ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik ilk çağ kültürüne ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat dalıdır.

Rönesans Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Rönesans, Avrupada orta çağdan sonra hümanizmin etkisiyle oluşan ve eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerine dayanan sanat çığırı, uyanış çığırı.

BENZER TERIMLER

Saç Nedir?
Demir levha

Sauna Nedir?
Buharlı, özel banyo odası.

Saçak Nedir?
1. Bir şeyin kenarı boyunca sarkan püskül gibi teller; halının iki başında, çözgü ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlar.

2. Çatının binadan dışarı taşan bölümü.

Rönesans Nedir?
Avrupada orta çağdan sonra hümanizmin etkisiyle oluşan ve eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerine dayanan sanat çığırı, uyanış çığırı.