Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü

Uydu Sinyalleri nedir? Ne Demektir?

Uydu Sinyalleri Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Uydu Sinyalleri, Uzay araçlarının gönderdiği sinyalleri düzenleyen teknoloji daha sonra uydu televizyonlarındaki ses ve görüntü sinyallerinin düzenlenmesinde kullanılmaktadır. (NASA tarafından geliştirilmiştir.)

BENZER TERIMLER

Van Allen Kuşakları Nedir?
Yerin manyetik alanının Güneş tarafından fırlatılan yüklü ve kozmik parçacıkları yakalaması ile meydana gelen ışınım kuşağı.

Üst Kavuşum Nedir?
İç gezegenlerin Yer-Güneş-Gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

Üst Kavuşum Nedir?
İç gezegenlerin Yer-Güneş-Gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

Termonükleer Füzyon Nedir?
Yüksek sıcaklık ve basınç altında, atom çekirdeklerinin birleşmesi. Yıldızlara enerji veren çekirdek tepkimesi.

Uzay Gemisi Nedir?
Dünya ötesine çıkıp dolaşan uzay aracı.

Uzay Bilimleri Nedir?
Uzay çalışmaları Dünya atmosferinin dışında insanlı ya da insansız uzay araçları ile yürütülen araştırmalardır. Bu araştırmalarda temel bilimler ve teknolojiden destek alınır. Uzay bilimlerinde bilinmeyenin araştırılmasıyla Dünya dışında insanlığa yararlı olabilecek bilgilere ulaşılabilmektir.

Uzay bilimleri, evreni inceleyen değişik bilim dallarının hepsini birden ifade eder. Astronomi bilimi; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimler ile ilişkili çalışmalarını sürdürür. Dünya ve Dünya atmosferi dışında evrenin geriye kalan kısmı uzay bilimlerinin konusunu içerir. Uzay bilimlerinin alt dalları son yıllarda önemli ölçüde geliştiğinden şimdilerde bu alt dalların hepsi kendi başlarına bir bilim dalı olarak dikkate alınmaktadır. Bu bilim dallarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Astronomi
2. Astrofizik
3. Kozmoloji
4. Yıldız Bilimi
5. Dünya Dışı Gezegen Bilimi
6. Astrobiyoloji
7. Uzay Araçları ve Yolculuk Bilimi
8. Uzay Koloni ve Savunma Bilimleri

Uzay Gemisi Nedir?
Dünya ötesine çıkıp dolaşan uzay aracı.

Uranüs Gezegeni Nedir?
– Büyük gezegenler arasında yer alır.
– Kütlesi, Dünyanın kütlesinin 14,5 katıdır.
– Bir gaz gezegenidir.
– Dönme ekseninin yörünge düzlemine çok yakın, yani yana eğik olması ile diğer gezegenlerden ayrılır.

Uzay Nedir?
Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza.