Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü

Haberleşme Uyduları nedir? Ne Demektir?

Haberleşme Uyduları Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Haberleşme Uyduları, Haberleşme uyduları, radyo, televizyon ve telefon iletişiminin eş zamanlı yapılmasını sağlar. Uydulardan önce uzun mesafelere veri iletimi ya zor ya da imkânsızdır. Doğrusal yayılan işaretler, çok uzaklardaki bir varış noktasına ilerlerken Dünyanın küresel yüzeyi boyunca kıvrılamaz. Ancak uydular yörüngelerinde olduklarından, iletilecek işaretler öncelikle uyduya gönderilir sonrasında ya başka bir uyduya yönlendirilir ya da doğrudan ulaşacağı bir noktaya gönderilir.

BENZER TERIMLER

Güneş Takvimi Nedir?
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketlerine göre düzenlenen takvim.

Görüş Alanı Nedir?
Kamera ve tarayıcıların nesne uzayında kapattıkları alanın büyüklüğünü tanımlamada kullanılan, izdüşüm merkezinde ölçülen, en uçtaki izdüşüm ışınları arasında kalan açı, görüş açısı.

Hicri Takvim Nedir?
İslam Peygamberi Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye hicretini başlangıç kabul eden ve ay yılını esas alan takvim sistemidir.

Görünür Hareket Nedir?
Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hareket. Güneşin gökyüzündeki hareketi ve doğup batması görünür harekettir. Otsa Yer, kendi ekseni çevresinde dönmekte, biz Güneşi dolanır görmekteyiz.

Hidrostatik Denge Nedir?
Yıldız içlerinde madde hareketinin olmaması halinde basıncın kütle çekimini dengelemesi durumu.