Dize nedir? Ne Demektir?

0

Dize Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dize, Koşuk bir parçayı meydana getiren satırlardan her biri, mısra

BENZER TERIMLER

Duygu Ünlemi Nedir?
Duygu değeri taşıyan ünlem.

Düz Cümle Nedir?
Yüklemi sonda olan cümle.

Düz Cümle Nedir?
Yüklemi sonda olan cümle.

Dolaylı Anlatım Nedir?
Roman, öykü gibi edebiyat türlerinde olayların yazar tarafından anlatılması.

Edat Nedir?
Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç.

Dönüşlü Fiil Nedir?
İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Dönüşlü fiiller, edilgen fiiller gibi “-l-, ve -n-” eklerini alır. Aralarındaki en büyük fark ise şudur : Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır, edilgen fiillerde ise sözde öznesi vardır. Örnek : Ali, erkenden uyandı, önce yıkandı, kurulandı, giyindi, sonra yola koyuldu.

geç-in-, aç-ıl-, gir-iş- gibi.

Dönüşlü Çatı Nedir?
Eylemin “-I, -n” dönüşlülük eklerinden birini almasıyla oluşan ve öznenin kendi yaptığı işin kendine döndüğünü bildiren çatı.

Share.

Leave A Reply