Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Pansuman nedir? Ne Demektir?

Pansuman Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Pansuman, Yara temizliği ve bakımı.

Pansuman Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Pansuman, Yaraların temizliği ve bakımı.

BENZER TERIMLER

Oda Nedir?
Osmanlı Döneminde yeniçeri kışlası.

Okul Servis Aracı (Okul Taşıtı) Nedir?
Genel olarak okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımalarında kullanılan ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıttır. (11 Ekim 2008 tarih ve 27021 sayılı resmi gazete) Okul servisi kullanan sürücülerin src2 belgesi ve psikoteknik raporu almaları gerekmektedir.

Noter Nedir?
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi.