Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Çevre nedir? Ne Demektir?

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Çevre, 1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı.

2. Organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin toplu adı.

3. Varlığın, içinde oluştuğu ve yaşamını sürdürdüğü ortam.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Çevre, 1) Bir varlığın bağıntı kurduğu kendi dışındaki varlıkların tümü. 2) Hayatın gelişmesine etki yapan, doğal, toplumsal kültürel vb. dış faktörlerin bütünlüğü. 3) Sosyal politikalar açısından; hava, toprak, su, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin tümü.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekoloji – Çevre Terimi Olarak Çevre, İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Çevre, Kısaca, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri, uyum içerisinde bir arada yaşadığı ortam.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Çevre, Bir organizmanın var olduğu ortam yada koşullar. Bu çevre doğal fiziksel ögeleri ayrıca organizmanın etkileştiği insan ürünü koşullarını içerir.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Çevre, Bir canlının yaşaması üzerine etki eden ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerinin tamamıdır.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Çevre, 1. Canlı ve cansız varlıkların içinde bulundukları doğal ortam.

2. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Çevre, İnsanın içinde yaşadığı ortam. Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlar. Dar anlamıyla sokak veya mahalle, geniş anlamıyla ülke, kıta, hatta Dünyanın tamamını kapsar. Çevrede bulunan elemanlar, canlı ve cansı varlıklardan oluşur. Bunlara doğal veya beşerî varlıklar da denir.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Matematik-Geometri Terimi Olarak Çevre, 1-Bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı. 2-Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çevre, Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıcıları (uyaranları) içerir.

Çevre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Çevre, Canlıların içinde yaşadıkları ortam.

BENZER TERIMLER

Cerrahi Nedir?
Hekimliğin ameliyatla tedavi yapan dalı.

Bordür Nedir?
Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar.

Caiz Nedir?
Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen.

Cerrahi Nedir?
Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.