Tarih Terimleri Sözlüğü

İstiklal Madalyası nedir? Ne Demektir?

İstiklal Madalyası Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak İstiklal Madalyası, 29 Kasım 1920de TBMM tarafından çıkarılan İstiklal Madalyası Kanununa göre; TBMM üye-lerine yeşil şeritli, cephede bulunanlara kırmızı, cephe gerisinda yararlılıklar göstermiş olanlara beyaz, hem TBMM üyesi olup hem de cephede bulunanlara yeşil kırmızı İstiklal Madalyası verilmiştir.

BENZER TERIMLER

İstila Nedir?
Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme.

İstenci Nedir?
Dilenci.

İstiklal Nedir?
Bağımsızlık.

İstibdat Nedir?
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm.

İskenderiye Kütüphanesi Nedir?
Mısırda bulunan, İlkçağın ve Ortaçağın en önemli kütüphanesidir. Makedonya Kralı Büyük
İskenderin ölümünden sonra kurulmuştur.

İttihat Nedir?
Birleşme, birlik kurma, bir olma. (İttihat ve Terakki: Birlik ve Kalkınma).

İstiklal Mahkemeleri Nedir?
TBMMnin 18 Eylül 1920 tarihinde kabul ettiği bir yasayla kurulan olağanüstü yargı organıdır. Vatana ihanet suçları ile asker kaçaklarını yargılamak üzere kurulan bu mahkemeler TBMM adına yargılama yapmaktaydılar, bu nedenle kararları kesindi. Üyeleri TBMMden seçilen bu mahkemeler, Ulusal Kurtuluş Savaşının ardından; Şeyh Said Ayaklanması, Atatürke Süikast Girişimi ve Menemen Olayında tekrar tekrar görev yapmıştır.