Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

Kontrast Ayarı nedir? Ne Demektir?

Kontrast Ayarı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fotoğrafçılık Terimi Olarak Kontrast Ayarı, Fotoğraf makinelerinde, çekilen fotoğraftaki renklerin karşıtlığını düzenleyen ayar.

Kontrast Ayarı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimi Olarak Kontrast Ayarı, Fotoğraf makinelerinde, çekilen fotoğraftaki renklerin karşıtlığını düzenleyen ayar.

BENZER TERIMLER

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?
Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar.

Kaba Kurgu Nedir?
Programın yapım sonrası sürecinde yer alan ve yapılan çekimlerin kopyalanarak, kesilip düzeltildiği; fakat görüntülerin ses, diyalog, efekt gibi kısımlarında henüz bir işlem yapılmadığı kurgu aşaması.

Kostüm Nedir?
Programın görüntülerinde yer alan ekibin giydiği her türlü kıyafet ve aksesuar.

İşveren Kurum/Kuruluş Nedir?
Bir işin/projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütün olanakları, istihdam ve finansal birikimi sağlayarak, projeyi gerçekleştirecek dansçılar, teknik ve yaratıcı ekip ile iş sözleşmesi yapan ve bu kişileri, ücret karşılığı çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi, kurum ya da kuruluşlar.