Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Yer Altı Suları nedir? Ne Demektir?

Yer Altı Suları Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yer Altı Suları, Geçirimli kayaç ve katmanlardan sızarak yer çekiminin de etkisiyle yer altına inen ve orada akarak veya birikerek yeni bir düzen kuran sular.

BENZER TERIMLER

Yegâne Nedir?
Eşi benzeri olmayan ondan bir tane olan anlamında kullanılır.

Yer Nedir?
Karşılaşmanın iki evresinden biri ve sporcuların yerde mücadele etmesi.Newaza.

Yasama Nedir?
Yasa koyma, yasa yapma, teşri.

Yapı Geçerliği Nedir?
Değişkenler arasındaki mantıksal ilişkilere dayanan ölçüm geçerliği türü.

Yargı Nedir?
Bir şeyin ya da iki şey arasındaki bağıntının gerçekliğini onaylayan ya da reddeden düşünce (Dilde anlatımı önermedir.).

Yangın Nedir?
Maddi ve manevi zarara, can ve mal kaybına yol açan söndürülmesi zor olan büyük ateştir. Yangın ormanlarda, evlerde ve tarlalarda anızın yakılması sonucunda görülür. Ülkemizde en fazla Akdeniz ve ege kıyılarında görülür.

Yangın Nedir?
Maddi ve manevi zarara, can ve mal kaybına yol açan söndürülmesi zor olan büyük ateştir. Yangın ormanlarda, evlerde ve tarlalarda anızın yakılması sonucunda görülür. Ülkemizde en fazla Akdeniz ve ege kıyılarında görülür.

Yanıt Oranı Nedir?
Denek sayısının örnekleme seçilen kişi sayısına oranı.

Yeniçeri Nedir?
Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri. Başlangıçta çok başarılı hizmetler gören yeniçeri ocağı zamanla dejenere olmuş ve defalarca baş kaldırarak devletin başına dert olmuştur. Yeniçeri ocağı 1826 yılında II.Mahmud tarafından başka bir askeri ocak kurularak ( Nizami cedid) ortadan kaldırılmıştır.