Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Monarşi nedir? Ne Demektir?

Monarşi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Monarşi, Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kimselerce devletin yönetildiği rejim.

Monarşi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlıca Terimi Olarak Monarşi, Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kişilerce devletin yönetim rejimi.

Monarşi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Monarşi, Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek kişide toplanır.

Monarşi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Monarşi, Siyasal gücün bir tek kişinin elinde olduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimidir.
Devletin bir aile veya soy içerisinden seçilen tek kişi tarafından yönetilmesidir.

Monarşi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Monarşi, Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim.

BENZER TERIMLER

Muhakkâk Nedir?
Sülüse benzeyen ancak daha fazla yatık ve uzun çizgileri olan büyük boy yazı üslubu.

Minber Nedir?
Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

Mineral Nedir?
Belirli bir kimyasal bileşimi olan, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için dışarıdan almaya gereksinim duydukları inorganik madde.

Mineral Nedir?
1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik halde bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.

2. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besin içeriği.

3. Süt ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunan, diş ve kemikleri güçlendiren madde.

Minber Nedir?
Camilerde imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli, yüksekçe yer.

Minber Nedir?
Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yükselen bir mimari öğedir. Kapı, basamak, basamak korkulukları, köşk ve külah (taç) bölümleri bulunur. Ağaç ya da taştan olabilir. Çok basitlerinden çok bezemelilerine kadar değişik türlerine rastlanır.

Minyatür Nedir?
1- Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince, renkli resimler. (Minyatürün kendine özgü bir üslûbu vardı. Geçmişin kıyafetini en iyi yansıtan belgeler minyatürlerdir)

2- Işık gölge ve oylum duygusu yansıtılmayan, küçük ve çok renkli resim sanatıdır.

3- Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı.