Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Halkçılık nedir? Ne Demektir?

Halkçılık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılık, Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therivenin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

Halkçılık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Halkçılık, Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir varlık tanımak, onun yararına çalışmaktır. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

Halkçılık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Halkçılık, Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu amaçlar.

Özellikleri:
– Halk devlet yönetimine katılır. Temelinde demokrasi vardır.
– Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
– Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
– Toplumda sınıf ayrımına karşıdır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.
– Eşitlik, dayanışma, sosyal devlet bu ilkeyle ilgilidir.

BENZER TERIMLER

Hasat Nedir?
Fizyolojik olum sonu ile tam olum dönemi başlangıcı arasında, %13 – 15 rutubette hububatın, hasat şekline ve ürün cinsine göre çeşitli aletlerle biçilmesidir.

Hava Durumu Nedir?
Atmosferin sıcak-soğuk, nemli-kuru, sakin-fırtınalı, açık-bulutlu olma durumu.

Hattat Nedir?
Güzel el yazıları yazan sanatçı.

Heyelân Nedir?
1- Bünyesine su alarak kayganlaşan toprak, taş ve tabakaların dengede kalamayıp yamaç aşağı kayması.

2- Doğal kaya, zemin, yapay dolgu ve bunların karışımından oluşan malzemelerin, bir yamaç boyunca aşağıya ve dışa doğru hareketi.

Hattat Nedir?
Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.

Hattat Nedir?
Güzel yazı yazan.

Hattat Nedir?
Güzel el yazıları yazan sanatçı.

Hizmet Nedir?
İnsanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan işlere hizmet denir. Hizmetler ikincil ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Hizmet, turizm, adalet, ulaşım, eğitim, sağlık, sanat, spor gibi alanlarda insanların ihtiyaçlarını karşılar.

Hisar Nedir?
Geniş surlarla çevrilmiş kale.