Destan nedir? Ne Demektir?

0

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Destan, Tarih öncesi tanrı, tanrıça yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olayları konu alan şiir.

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Destan, Genellikle olağanüstü konuları ve kahramanları konu alan şiir, yazı türü.

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Destan, 1- Bir milletin yaşadığı olağanüstü olay ve durumları, savaşları, kahramanlıkları, göç, yangın, felaket, zafer gibi toplumu derinden etkileyen tarihi dönem noktalarını anlatan mensur veya uzun manzume şeklindeki anlatımlardır.

2- Bir kahramanlık hikayesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Destan, Bir kahramanlığı, bir zaferi manzum şekilde anlatan eser, kahramanlık hikâyesi.

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Destan, 1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde derin izler bırakmış yiğitlik ve kahramanlık olaylarını manzum olarak öyküleyici bir yöntemle anlatan en eski edebiyat türüdür.

2. Toplumların vicdanında derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan, en eski edebiyat türü.

3. Ulusların çok eski çağlardaki büyük savaşlarını, başlarından geçen büyük olayları anlatan manzume.

Destan Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Destan, 1. Olağanüstü olayların olağanüstü kişilerle, olağanüstü biçimde dilden dile anlatıldığı öyküleştirilmiş şiir biçimindeki edebi eser.
“Oğuz Kağan Destanına göre Türklerin atası Oğuz kağan 40 günde yürümüştür.”

2. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir.

Destan nedir?
Kategori Sosyal Bilgiler Terimi Olarak
Destan Tarih öncesi tanrı, tanrıça yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olayları konu alan şiir.

BENZER TERIMLER

Dekor Nedir?
Bir yerde süsleme amacıyla yapılan estetik düzen.

Deprem Nedir?
1- Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

2- Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen kırıklar sonucu yer kabuğunda meydana gelen sarsıntı.

Demokrasi Nedir?
Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendini yönettiği yönetim biçimine demokrasi denir.

Share.

Leave A Reply