Vergi nedir? Ne Demektir?

0

Vergi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Vergi, Kaynağı milli gelir olup, devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden hükümranlık gücüne dayanarak ve ödeme güçlerine göre tek taraflı, nihaî ve mecburî olarak aldığı para.

Vergi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Vergi, Yasalara göre devletin her tür kazançtan, alım-satımdan aldığı para.

Vergi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Vergi, Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin ya da yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yolla herkesten topladığı paradır.

Vergi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Vergi, Kamu giderlerine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken zorunlu katkı.

Vergi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Vergi, Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.

BENZER TERIMLER

Yerel Yönetim Nedir?
Mahalli Yönetim olarak da adlandırılan yerel yönetimler kavramı, yerinden yönetim ilkesine göre kurulan ve işleyen yönetsel kuruluşları ve yönetim birimlerini anlatmak için kullanılmaktadır. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Bir başka ifade ile Adem-i Merkeziyet olarak da bilinen yerel yönetimler, “Devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının (köy, kasaba, kent, vb) ortak ve yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kurumlardır.”

Tüzük Nedir?
Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kuralları.

Tutanak Nedir?
Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.

Veto Nedir?
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı.

Tüzük Nedir?
Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kuralları.

Share.

Leave A Reply