Bütçe Kanunu nedir? Ne Demektir?

0

Bütçe Kanunu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Bütçe Kanunu, Bir malî yıl içerisinde toplanacak gelirler ile yapılacak kamu harcamalarını, miktar ve kurumlara göre tahminî olarak belirleyen, gelirlerin toplanmasına yetki ve kamu harcamalarının yapılmasına izin veren kanundur.

Bütçe Kanunu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Bütçe Kanunu, Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, toplanacak gelirleri öngören, gelirlerin toplanmasına yetki ve kamu harcamalarının yapılmasına izin veren kanundur.

BENZER TERIMLER

Bütçe Nedir?
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

Devlet Bakanı Nedir?
Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.

Birleşim Nedir?
TBMM Genel Kurulunun belirli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genel Kurul toplantıları 1’den başlayarak sırasıyla birleşim numarası alır.

Başkanlık Divanı Nedir?
Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 başkanvekili, 7 kâtip üye ve 3 idare amirinden oluşan, hem yasama faaliyetlerinde hem de idari işlerin düzenlenmesinde önemli işlevleri bulunan kuruldur. Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla kâtip üye ve idare amirlerinin sayıları artırılabilir .

Cumhurbaşkanı Nedir?
40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından genel oyla beş yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilen, yürütmenin sorumsuz kanadında yer alan ve Devletin başı sıfatına sahip tarafsız kişidir.

Bürokrat Nedir?
Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.

Anayasa Nedir?
Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını, milli egemenliğin nasıl kullanılacağını kişilerin hak ve özgürlüklerini belirleyen en temel kanundur.

Cumhurbaşkanı Nedir?
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

Share.

Leave A Reply