Renk (Hue) nedir? Ne Demektir?

0

Renk (Hue) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Renk (Hue), Renk tonu, renk. Bir renge daha teknik ve spesifik olarak değinilirken kullanılır.

BENZER TERIMLER

Rasathane Nedir?
Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. Gözlemevi.

Ribat Nedir?
İslamın ilk dönemlerinde Arap-İslam ordularının hazır kuvvet bulundurmak amacı ile sınır boylarına inşa ettikleri askeri üs yapılarına “Ribat” adı verilir. Sonradan, han ve kervansaraylar ile tarikat yapıları ve misafirhaneler için geç döneme kadar kullanılan yerleşik bir terim.

Renk (Hue) Nedir?
Renk tonu, renk. Bir renge daha teknik ve spesifik olarak değinilirken kullanılır.

Proje Nedir?
Uzun vadeli öğretim programı ünitelerinden oluşan, sürece ve sonuca ilişkin öğrencinin düşüncelerini, algısal ayrımsamalarını, çözümlemelerini kapsayan, bazen bireysel, bazen de grup olarak uygulamayı gerektiren çalışma türü.

Prototip Nedir?
İlk örnek, model.

Restorasyon Nedir?
1. Bir yapının veya eserin yıkılan, harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde onarılmasına verilen isimdir.

2. Tarihsel belge niteliğindeki bir sanat eserinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için harap olmuş kısımlarının aslına uygun olarak onarılması.

Prototip Nedir?
İlk örnek, ilk tip.

Proporsiyon Nedir?
Oran, nispet.

Proje Nedir?
Uzun vadeli öğretim programı ünitelerinden oluşan, sürece ve sonuca ilişkin öğrencinin düşüncelerini, algısal ayrımsamalarını, çözümlemelerini kapsayan, bazen bireysel, bazen de grup olarak uygulamayı gerektiren çalışma türü.

Ribat Nedir?
Kaynağı ileri karakol anlamında olan yarı askeri yapılar. Sonradan, han ve kervansaraylar için geç döneme kadar kullanılan yerleşik bir terim.

Share.

Leave A Reply