Parthenon nedir? Ne Demektir?

0

Parthenon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Mitoloji Terimi Olarak Parthenon, Atina Akropolis te bulunan ve Zeka tanrıçası Athenaya ait olan meşhur tapınak.

Parthenon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Parthenon, Klasik Yunan mimarisinde Athena Parthenon adına yapılmış Akropoldeki bir tapınak.

BENZER TERIMLER

Pasaj Nedir?
Çapraz ayakların uzun süreli askıda kaldığı,bilek ve dizlerin kırık,ardların mümkün olduğu kadar atın altına sürülü olduğu,çok yüksek ve ritmik süratli çeşidi.

Pasaj Nedir?
Çapraz ayakların uzun süreli askıda kaldığı,bilek ve dizlerin kırık,ardların mümkün olduğu kadar atın altına sürülü olduğu,çok yüksek ve ritmik süratli çeşidi.

Piramidal Kompozisyon Nedir?
Bir resimde yer alan betileri bir eşkenar üçgenin sınırları içine yerleşecek biçimde resmeden kompozisyon.

Parodi Nedir?
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü.

Paye Nedir?
Derece, rütbe karşılığında kullanılan deyim.

Performans Nedir?
1. Elde edilen başarı, verim gücü, başarım, takat sınırı.

2. Fiziksel aktivite sırasında o aktivitenin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve biyomekanik verim.

3. (Psikolojide) Dile bağlı olmayan yetenek.

Papirüs Nedir?
Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen “Cyperus papyrus” adlı bitkiden yapılan bir tür yazı kâğıdı.

Share.

Leave A Reply