Gülbezek nedir? Ne Demektir?

0

Gülbezek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Gülbezek, Dairesel ve genellikle üsluplaştırılmış çiçek biçiminde bezeme ögesi. Rozet.

BENZER TERIMLER

Gül Pencere Nedir?
Genellikle Gotik katedrallerin cephelerinde yer alan daire biçimindeki vitraylı pencere.

Hacim Nedir?
1- Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum. Sanatta hacim sözcüğü nesnelerin uzayda yer kaplayan masif kütlesi anlamına gelir. Bir başka anlatımda hacim dördüncü boyuta yani mekân boyutuna sahip olmayan üç boyutlu bir nesnenin niteliğidir. Örneğin heykel bir hacim sanatı sayılabilir. Çünkü dıştan ancak üç boyutuyla algılanabilir.

2- Heykel gibi, mekanda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.

Hareket Nedir?
Enerjisi veya gücü var gibi görünen, resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi veren yanları. Bu devinim aslında gerçekte yoktur; ancak öznelerin akla getirdiği gayretkeş eylemlerin yarattığı yanılsamadır. (Movement, Dynamism)

Hamam Nedir?
Yıkanılacak yer.

Grif-grifon Nedir?
Kartal, aslan gövdeli, kanatlı ya da kanatsız, genellikle de yılan biçiminde bir kuyrukla betimlenen karışık efsanevi yaratık.

Grifon Nedir?
Baş ve kanatları kartal, gövdesi aslan biçiminde mitolojik yaratık.

Gül Pencere Nedir?
Genellikle Gotik katedrallerin cephelerinde yer alan daire biçimindeki vitraylı pencere.

Harim Nedir?
Camiilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların olduğu, girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan mekan.

Haliç İşi Nedir?
15. yüzyıl sonunda mavi-beyaz tekniğin keramiklerde kullanılan bir uygulaması. ınce spiral dallar üzerinde minik çiçekler, yapraklar yer alır.

Share.

Leave A Reply