Amfitiyatro nedir? Ne Demektir?

0

Amfitiyatro Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tiyatro Terimi Olarak Amfitiyatro, Çember ya da oval biçimde bir sahne çevresinde oturma yerlerinin basamaklarla yükseldiği açık hava tiyatro yapısı.

Amfitiyatro Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Amfitiyatro, Çember ya da oval biçimde kademeli oturma yerleri olan gösteri alanı.

BENZER TERIMLER

Amorf Nedir?
Biçimi belirli bir düzene uymayan. Tanımlanması zor, düzensiz biçimlerde bulunan mineral, madde ya da nesneler için kullanılır.(fr. Amorfe)

Antikite Nedir?
1-Tarihte ilk çağ, antik devir. Bu devirde yapılmış eserlere Rönesans Döneminde verilen ad.

2-Eski Yunan ve Roma sanatına verilen genel ad.

Anatomik Nedir?
İnsan vücudunun anatomisi(beden yapısı) ile ilgili.

Altın Oran Nedir?
[AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitliğini sağlayan oran.

Anıt-Mezar Nedir?
Görkemli, anıtsal mezar.

Anonim (Anonymous) Nedir?
1- Sanat tarihinde sanatçısı bilinmeyen yapıtlar için kullanılır. Özellikle, halk sanatı ürünleri anonim niteliktedir.

2- Antik Yunan dönemi öncesinde, Mısır ve Mezopotamyada, tarih öncesinde sanat yapıtı anonimdir.

Anlamlama Nedir?
Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayalleri ses bileşimiyle simge hâline getirip kavramlaştırma.

Share.

Leave A Reply