Alınlık nedir? Ne Demektir?

0

Alınlık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Arkeoloji Terimi Olarak Alınlık, 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad.

2- Antik yapıların cephelerinde çatı ile korniş arasında yer alan üçgen biçimindeki kısım. Bir portalın ya da bir pencerenin çerçeve içine alınmış üst kısmına da bu ad verilir.

Alınlık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Alınlık, Kimi yapılarda giriş kısmının ya da kapı ve pencerelerin üstünde bulunan üçgen veya yarı değirmi süsleme.

Alınlık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat Terimi Olarak Alınlık, Antik yapıların cephelerinde bulunan çatı ile korniş arasında ki üçgen biçimindeki bölüme verilen ad. Bir taçkapının ya da bir pencerenin çerçeve içine alınmış üst kısmına da bu ad verilir.

BENZER TERIMLER

Altın kesim Nedir?
Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir doğru parçası ikiye bölündüğünde küçük parçanın büyüğe oranının, büyük parçanın bütüne oranına eşit olması olarak tanımlanabilir. % 61.8 en yaklaşık değerdir.

Aksan Nedir?
Vurgu, vurum. Accent (Fr.).

Akümülasyon Nedir?
Rastgele objelerin sanat malzemesi olarak kullanılmasını tanımlamak için kullanılan terim.

Altı Dayanaklı Cami Nedir?
Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşınan cami tipidir.

Alegori Nedir?
1. Bir kavram ya da düşüncenin figüratif semboller hâline getirilmesi.

2. Görsel sanatlarda bir olayı, düşünceyi ya da kavramı daha iyi açıklayabilmek için kişileştirerek simgeleme.(Allegory)

3. Bir düşünce, soyut bir kavram ya da sanat dışı herhangi bir gerçekliğin figüratif bir simge hâlinde betimlenmesi.

Share.

Leave A Reply