Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Giriş aşaması nedir? Ne Demektir?

Giriş aşaması Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Reklamcılık Terimi Olarak Giriş aşaması, Reklam sektöründe tanıtımı yapılan ürünün yaşam evresi içerisinde satışların artış hızının yavaş ve karların düşük olduğu yeni bir ürünün pazara sunulduğu ilk dönemdir.

BENZER TERIMLER

İleri doğru bütünleşme Nedir?
Bir firmanın üretimden tüketime müşteriye doğru olan daha küçük işletmelerin bir kısmına veya tümüne sahip olarak gerçekleştirdiği dikey büyüme türü.

Gondol Nedir?
Kayakta sporcuları kayak pistine taşıyan alet.

İtiraz Nedir?
Potansiyel bir müşterinin ürüne sahip olma isteğine direnmesi.

İtme stratejisi Nedir?
Aracı kurumlar için yapılan ve onları ürünleri daha fazla alarak stoklamaları için teşvik eden tanıtım, tutundurma, indirim, prim vb. etkinlikleri içeren stratejidir.

Kapsam Nedir?
Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların tümü, kavram altında toplanan şeylerin tümü.

Halkla İlişkiler Nedir?
Geniş anlamda bir kuruluşun toplum ile karşılıklı anlayış sağlamak üzere giriştiği planlı ve sürekli çalışmaların bütünü olarak tanımlanan halkla ilişkiler, bir tanıtma ve tanınma sürecidir. Turizmde halkla ilişkiler, herhangi bir turizm ürününün, bir ülkenin, belirli bir bölgenin, seyahat veya konaklama işletmesinin pazarda başarı sağlayabilmesi açısından geniş tüketici kitleleri arasında yaygın olarak benimsenmesi ve tutunması yolundaki çalışmaları ifade eder. Halkla ilişkiler PR kısaltmasıyla anılır.

Gerileme dönemi Nedir?
Reklam sektöründe tanıtımı yapılan ürünün yaşam evresi içinde satışının ve kârlılığının düşmeye başladığı dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Hizmet perakendecisi Nedir?
Ürünün ulaştığı en son müşterilere hizmet satan perakendeci işletme.

Jenerik ürün Nedir?
Genel ürün olarak isimlendirilen ürünler.

Hırsızlık Nedir?
Ürünün satışının yapıldığı yerden bedelinin ödenmeden gizlice alınması işi.