Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Benchmark nedir? Ne Demektir?

Benchmark Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Reklamcılık Terimi Olarak Benchmark, Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen diğer bir perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

BENZER TERIMLER

Dayanıksız mallar Nedir?
Kısa bir sürede ve ya birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Bölgesel pazarlama Nedir?
Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik satış yapma.

Cari aktifler Nedir?
Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Cari Oran Nedir?
Paraya çevrilebilir değerlerin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle ortaya çıkan oran. Cari oranını yükselmesi ödeme gücünün arttığını ifade eder. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterlilik düzeyini saptamak için kullanılır.

Çapraz Satış Nedir?
Çapraz satış, mevcut müşterilere veya aktif olmayan müşterilere ilave ürün veya hizmetlerin sağlanmasıdır. Çapraz satış stratejileri ile yeni müşterilerin kazanılması için harcanacak zaman ve paradan çok daha azıyla satışlar yatay veya dikey olarak çarpıcı biçimde artırılabilir. Çapraz satışı stratejik öncelik haline getiren her işletme, büyük başarılar sağlayabilir. Ne var ki etkin olabilmek için çapraz satış şirket kültürünün bir parçası olmalıdır.

Çekme stratejisi Nedir?
Potansiyel müşteriler için yapılan ve onları ürünleri talep etmeleri için cesaretlendiren reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji.

Dağıtım kanalı Nedir?
Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının kurulması için çalışan birimlerin bir bilişim ağı oluşturması.

Damping Nedir?
Bir ürünün bedelinin altında fiyatlandırma uygulaması.