Komisyon Raporu nedir? Ne Demektir?

0

Komisyon Raporu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Komisyon Raporu, Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenle- dikleri raporlardır. Bu raporlarda komisyonun yaptığı düzenlemelere ilişkin gerekçeler ile hükümet temsilcisinin, milletvekillerinin ve diğer katılımcıların görüşmelerde dile getirdikleri lehte ve aleyhteki görüşlere, komisyon üyelerinin imzalarına, muhalefet şerhlerine ve komisyon metnine yer verilir.

Komisyon Raporu Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Komisyon Raporu, Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenledikleri metinlerdir. Komisyon raporunda, tasarı veya teklif metni ile gerekçesine, komisyonun yaptığı düzenlemelere ilişkin gerekçeler ile hükümet temsilcisinin, milletvekillerinin ve diğer katılımcıların görüşmelerde dile getirdikleri lehte ve aleyhteki görüşlere, komisyon üyelerinin imzalarına, varsa muhalefet şerhlerine ve komisyon metnine yer verilir.

BENZER TERIMLER

Komisyon Nedir?
Yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen paradır.

Komisyon Metni Nedir?
Komisyonların görüştükleri kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin hazırladıkları, komisyonda yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu, Genel Kurulda görüşmelerin üzerinden yapılacağı tasarı ve teklif maddeleridir. Komisyon metni komisyon raporunun bir bölümünü oluşturur.

Kanun Tasarısı Nedir?
İlgili bakanlıklar tarafından genel gerekçe ve madde gerekçesi içerecek şekilde hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla birlikte TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerisidir.

Kanun Tasarısı Nedir?
Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan yasa önerileridir.

Kanun Tasarısı Nedir?
Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan yasa önerileridir.

Komisyon Raporu Nedir?
Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenle- dikleri raporlardır. Bu raporlarda komisyonun yaptığı düzenlemelere ilişkin gerekçeler ile hükümet temsilcisinin, milletvekillerinin ve diğer katılımcıların görüşmelerde dile getirdikleri lehte ve aleyhteki görüşlere, komisyon üyelerinin imzalarına, muhalefet şerhlerine ve komisyon metnine yer verilir.

Karar Yetersayısı Nedir?
Belirli bir yönde karar alabilmek için o yönde kullanılmış olması gereken en az oy sayısıdır. Genel Kurulda oya sunulan konular Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte ayrıca bir hüküm yoksa toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır. Bu sayı 139dan az olamaz.

Kanun Teklifi Nedir?
En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan yasa önerileridir.

Share.

Leave A Reply