Komisyon Metni nedir? Ne Demektir?

0

Komisyon Metni Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Komisyon Metni, Komisyonların görüştükleri kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin hazırladıkları, komisyonda yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu, Genel Kurulda görüşmelerin üzerinden yapılacağı tasarı ve teklif maddeleridir. Komisyon metni komisyon raporunun bir bölümünü oluşturur.

Komisyon Metni Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Komisyon Metni, Komisyonların görüştükleri işlere ilişkin hazırladıkları, varsa komisyonda yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu, Genel Kurul görüşmelerine esas teşkil eden metinlerdir. Komisyon metni, komisyon raporunun bir bölümünü oluşturur.

BENZER TERIMLER

Kanunlar Külliyatı Nedir?
Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikteki nizamnamelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan kanunların bir arada görüldüğü ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan yayındır. “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı” ve “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” olmak üzere iki bölümden oluşur. Yürürlükteki bir kanunun, zaman içinde yapılan değişikliklerin de işlendiği son hâlini görmek için Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı’na bakmak gerekir. Bu Külliyat’a Başbakanlığın internet sitesinden erişilebilmektedir.

Kanunlar Külliyatı Nedir?
Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikte nizamnamelerle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan kanunların bir arada görüldüğü ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan eserdir. Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı ve Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Yürürlükteki bir kanunun zaman içinde yapılan değişikliklerin de işlendiği son halini görmek için Yürürlükteki Kanunlar Külliyatına bakmak gerekir. Bu Külliyata Başbakanlığın internet sayfasından ulaşılabilmektedir. (erişim için: http://www.mevzuat.gov.tr/)

Kanun Teklifi Nedir?
En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerisidir.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Nedir?
TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; kanunları değiştiren, yürürlükten kaldıran ya da kanun niteliğinde yeni kurallar ihdas eden hukuki düzenlemelerdir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Kod Kanun Nedir?
Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade eder. Örneğin Vatandaşlık Kanunu bir kod kanun iken, bu Kanunda değişiklik öngören bir kanun çerçeve kanundur.

Komisyona Havale Nedir?
Bkz. Havale

Share.

Leave A Reply