Osmanlıca Terimleri Sözlüğü

Malikane nedir? Ne Demektir?

Malikâne Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Malikâne, Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk.

Malikane Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlıca Terimi Olarak Malikane, Yurtluk.

BENZER TERIMLER

Kubbe Nedir?
Yarım küre şeklinde olan ve bir yapıyı örten dam.

Kürkçübaşı Nedir?
Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi.

Lonca Nedir?
Osmanlı esnaf teşkilatı, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek.

Kümbet Nedir?
1. Selçuk mimarlığında türbe üstlerine konan piramit biçimli çatı; bu türlü çatısı olan türbe.

2. Kubbe, Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı. Kubbe biçiminde toparlak kabartı.

Koloni Nedir?
Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.

Mahfil Nedir?
Camilerde müezzinlik yapan kimselerin bulunduğu parmaklıklarla ayrılmış yüksekçe yer.

Koloni Nedir?
Sömürge, göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.

Küttab Nedir?
Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.

Mahlas Nedir?
Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad.