Kaside nedir? Ne Demektir?

0

Kaside Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kaside, Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)i metheden şiirlerdir.

Kaside Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Edebiyat Terimi Olarak Kaside, Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan, kafiye düzeni gazelle aynı olan beyit sayısı çoğunlukla 33 ile 99 arasında değişen nazım şekli.

Kaside Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Kaside, On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.

BENZER TERIMLER

Kaside Nedir?
Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)i metheden şiirlerdir.

Kalem Nedir?
Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer.

Kazasker Nedir?
İlim, din ve yargı bakımından en büyük rütbe. Aslı kadıasker olan, Osmanlı Döneminde, kadıların başında bulunan, askerlerle ilgili şeriat sorunlarını çözüme bağlamakla yükümlü, belli bir aşamaya kadar olan kadıları ve müderrisleri atamaya yetkili, ilmiye sınıfının yüksek aşamasında bulunan ve Divan-ı Hümayunun üyesi olan devlet görevlisidir. Başlangıçta yalnızca Rumeli Kazaskeri varken daha sonra Anadolu Kazaskerliğide oluşturulmuştur. Kıdemce her zaman Rumeli Kazaskeri üstündür.

Kapan Nedir?
Güreşçinin tek veya çift kolu rakibinin koltuk altından geçirerek ensesine bastırma.

Kalfa Nedir?
Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların (Cariye) başı olan kadın. Padişah tarafından tayin edilirler, sarayda kendilerine ayrılan yerde otururlar ve sarayın iç hizmetlerinde çalışan cariyelere buyruk verirler ve özel günlerde cariyelerden farklı giyinirlerdi.

Kaime Nedir?
kağıt para

Share.

Leave A Reply