Hümayun nedir? Ne Demektir?

0

Hümayun Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Osmanlıca Terimi Olarak Hümayun, Devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan.

Hümâyun Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Hümâyun, Padişahlarla ilgili şeyler için Kullanılır. Kutlu, mutlu, anlamına gelir.

Hümayun Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hümayun, Devletle ilgili.
“Ordu-yı Hümayun sefere çıktı.(Devletin, padişahın ordusu sefere çıktı.)

Hümayun Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Müzik-Dans Terimi Olarak Hümayun, Türk müziğinde kullanılan basit bir makam.

BENZER TERIMLER

Hâfız Nedir?
(Kuran-ı Kerimin tamamını ezberleyen kimse) Arapça da “korumak ezberlemek” manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan “hâfız” (çoğulu, huffaz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kuranın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. Bazı rivayetlerde Kuran-ı Kerimin tamamını ezberlememiş olsa bile ahkamı konusunda geniş bilgi sahibi olanlara da “kurrâ” denildiği görülmektedir.

Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurmuşladır. Kuran öğrenimi ile ilgili teşviklerin çoğu onu sadece ezberlemeyi değil, manasını anlamayı, muhtevasına vakıf olup gereğince amel etmeyi amaçlamaktadır.

Kuranı ezberleme müessesi Hz. Peygamberden bu yana eksiksiz olarak süregelmiştir. Bu da Yüce Allahın Hicr suresi 9. ayetinin4 tecellisi olduğunu gösterir. Bu müessese kıyamete kadar da sürecektir.

Osmanlılarda kıraat ilminde büyük bir gelişme olmuş ve binlerce hâfız yetişmiştir. Evliya Çelebinin verdiği bilgiye göre Amasyada dokuz dârûlkurrâ vardı ve bunlardan sadece sultan Beyazıt Dârûlkurrâsında 300den fazla hâfız bulunmaktaydı. Yine Evliya Çelebiye göre bu sayı İstanbulda 3000i kadın olmak üzere 9000 hâfız bulunmakta idi.
Cumhuriyetten bu yana Türkiyede bulunan Kuran kurslarının sayısı 5000i aşmıştır. 1970den bu yana Türkiyede Kuran kurslarında yetişen ve belge alan hâfız sayısı 30.000den fazladır.

Osmanlı döneminde, bir çocuğun güzel sesli olduğu anlaşılınca hâfız olması için gerekli eğitim kurumuna verilirdi. Temayüz edenler, imparatorluğun her yöresinde tavsiye ile dersaadete (İstanbula) gönderilirdi. İstanbulda musiki mahfillerine girerler ve usta müzisyenlerle dini ve lâdinî musiki meşk ederek ustalaşırlardı.

Hücre Nedir?
Küçük nota öbekleri. Motif. Cell (İng.).

Gürültü Nedir?
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata.

Grup Nedir?
Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır.

Share.

Leave A Reply