Koordinat Sistemi nedir? Ne Demektir?

0

Koordinat Sistemi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Matematik-Geometri Terimi Olarak Koordinat Sistemi, Koordinat SistemiBaşlangıç noktasında birbirine dik iki sayı doğrusunun oluşturduğu sistem.

BENZER TERIMLER

Küre Kapağı Nedir?
Küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucunda elde edilen parçaların her biri.

Kroki Nedir?
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslak.

Kuvvet Nedir?
1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2nin kuvvetini gösterir.

2- Bir P noktasının, M merkezli r yarıçaplı çembere göre kuvveti olan |PM|² – r² farkı.

Küçük Daire Nedir?
Küre cismi ile kürenin merkezinden merkezinden geçmeyen düzlemin arakesitidir.

Küre Kapağı Nedir?
Küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucunda elde edilen parçaların her biri.

Kuvvet Nedir?
Duran cisimleri harekete geçiren, hareket halindeki cisimleri durduran, cisimlerin hızını,yönünü ve şeklini değiştiren etki.

Koordinat Nedir?
Bir noktanın bulunduğu kümedeki yerini belirleyen reel sayılar.

Share.

Leave A Reply