Ardışık Sayı nedir? Ne Demektir?

0

Ardışık Sayı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Matematik-Geometri Terimi Olarak Ardışık Sayı, Bir, iki, üç gibi birbiri ardına gelen sayılar.

BENZER TERIMLER

Ayrık Kümeler Nedir?
Kesişimleri boş olan kümeler. Ortak elemanları olmayan kümeler.

Örnek : A={1,2,3} B={5,8,9} A ve B kümelerinin ortak elemanı olmadığından ayrık kümelerdir. A ∩ B = Ø

Asal Polinom Nedir?
Birinci ya da daha büyük dereceden bir polinoma tam bölünemeyen polinom.

Aritmetik Dizi Nedir?
1- Her bir terimi bir önceki terime sabit bir sayı ekleyerek elde edilen dizi. Aritmetik dizinin ardışık terimlerinin farkı bu sabit sayıya eşittir.

2- Bir sayıya başka bir sayının ardışık eklenmesi veya çıkarılmasıyla oluşan örüntü.

Örnek : 3,6,9,12,15,18…

Ayrık Olay Nedir?
Aynı anda gerçekleşemeyen olaylar.
Örnek : Para ile yazı tura atılması sonucu yazı veya tura gelmesi.

Ayrık Olay Nedir?
Aynı anda gerçekleşemeyen olaylar.
Örnek : Para ile yazı tura atılması sonucu yazı veya tura gelmesi.

Aritmetik Nedir?
1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur.
2. Hesaplama ve varsayım kurma biçimidir.

Aralarında Asal Polinomlar Nedir?
EBOBu gerçek sayı olan polinomlar.

Arada Olma Nedir?
Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olmasıdır.

Share.

Leave A Reply