Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

Aralarında Asal Polinom nedir? Ne Demektir?

Aralarında Asal Polinom Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Matematik-Geometri Terimi Olarak Aralarında Asal Polinom, P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun olmaması hali.

BENZER TERIMLER

Artan Fonksiyon Nedir?
Reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken artarken, bunların görüntülerini de artıran fonksiyon.

Aritmetik Nedir?
1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur.
2. Hesaplama ve varsayım kurma biçimidir.

Araştırma Nedir?
Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.

Aritmetik Ortalama Nedir?
Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç.

Asal Çarpanlara Ayırma Nedir?
Bir sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Sayı asal çarpanlarına ayrılırken, en küçük asal sayı olan 2den başlayarak sırasıyla (2,3,5,7,11,13…) asal sayılarına bölünür. Bölüm 1 oluncaya kadar bölmeye devam edilir.

Aralık Nedir?
Verilen iki reel sayı arasındaki bütün reel sayıları kapsayan küme.

Aritmetik Ortalama Nedir?
Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç.

Aritmetik Nedir?
1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur.
2. Hesaplama ve varsayım kurma biçimidir.