Notlanmış Basım (Annotated Edition) nedir? Ne Demektir?

0

Notlanmış Basım (Annotated Edition) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kütüphanecilik Terimi Olarak Notlanmış Basım (Annotated Edition), Bir eserin kendi yazarı veya başka bir kişi tarafından notlanmış şekli. Bu notlar değerlendirici olmaktan çok açıklayıcı ve tamamlayıcı olur. Değerlendirmenin esas olduğu notlu basımlara kritik basım denir.

BENZER TERIMLER

Onaylı Basım (Authorized Edition) Nedir?
Bir eserin yazarının ya da varislerinin açık onayı ile yapılan basımı.

Multimedya Nedir?
Birden fazla format (baskı, resim, işitsel veya görsel) kullanarak bilgiyi sunan herhangi bir bilgi kaynağı.

Öz (Abstract) Nedir?
Kitap, makale ya da tez gibi bir eserin ana fikrini veya içeriğini anlatan kısa özet.

Ödünç Alma Nedir?
Bir kaynağı belirli bir süre içinde okumak, dinlemek veya izlemek için kütüphaneden ödünç almak üzere yapılan işlemidir. Ödünç alma süreleri kütüphaneden kütüphaneye değişir. Kaynakların ödünç alma işlemi Dolaşım/Rezerv Masaları veya Otomatik Ödünç Verme Makineleri kullanılarak gerçekleştirilir.

OPAC (Kamuya Açık Elektronik Katalog) Nedir?
Bilgisayar ortamına aktarılmış bir kütüphane kataloğu olup kısmen veya tümüyle okurların erişimine açıktır.

Öz Dizini (abstract index) Nedir?
Bir öz dergisinin dizin cildi veya bölümü. Araştırmacılar buradan başlık ya da yazar tarayarak derginin içeriğindeki ilgili özetlere karşılık gelen numaraların listesini elde edebilirler.

Share.

Leave A Reply