Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

Kolektif Başlık (Collective Title) nedir? Ne Demektir?

Kolektif Başlık (Collective Title) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kütüphanecilik Terimi Olarak Kolektif Başlık (Collective Title), Birden fazla eserden oluşan malzemenin genel başlığı.

BENZER TERIMLER

Kütüphaneciye Sor Nedir?
Bir kütüphanenin kendi koleksiyonu ya da diğer alanlarıyla ilgili bilgi almak üzere elektronik ortamda referans kütüphanecisine soru iletme yöntemi.

Koleksiyon (Holdings) Nedir?
Bu terim; kütüphanenin bütün kaynaklarından oluşan koleksiyonunu veya nadir eser koleksiyonu ya da referans koleksiyonu gibi ortak bir niteliği olan belli koleksiyonlarını tanımlar.

Künye (Imprint) Nedir?
Bir kitabın yayın bilgilerini içeren bilgi. Genellikle yayıncının adını, yerini ve yayının tarihini kapak sayfasında verir; basım evinin adı ve yeri ise başlık sayfasının arkasındaki sayfada verilir.

Kullanıcı Adı Nedir?
Yetkili bir kullanıcının bilgisayar sisteminde bir oturumu açmak ve kaynaklara ulaşabilmek için girmesi gereken, genellikle isim, soyadı ve girilen ismin baş harfleri ile bir veya bir kaç sayıdan oluşan kalıcı bir kod.

Makale Nedir?
Bir konu üzerine yazılmış ve genellikle 1-35 sayfa uzunluğunda olan kısa eser. Çoğunlukla bir magazinin, bilimsel derginin veya gazetenin bir parçası olarak basılır.

Mantıksal Arama İşleçi Nedir?
Genellikle “ve”, “veya”, “değil” gibi yardımcı terimler kullanarak bir kavramın başka bir kavramla olan ilişkisini tanımlamak suretiyle arama terimlerini birleştirme yöntemi.