Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Filoloji nedir? Ne Demektir?

Filoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Filoloji, Dil bilimi. Eski uygarlıkların kullandığı dili ve dil yapılarını inceler.

Filoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Filoloji, Dil bilimi.

Filoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Filoloji, Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler.Bir dilin yazılı belgelerinin dil ve tarih açısından incelenmesi ve bir toplumun kültürünün dil yoluyla araştırılmasıdır.

Filoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Filoloji, Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme. Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat.

BENZER TERIMLER

Filoloji Nedir?
Dil bilimi. Eski uygarlıkların kullandığı dili ve dil yapılarını inceler.

Fıkıh Nedir?
İslam hukuku.

Fıtrat Nedir?
1. Yokken var etme, yaratma.

2. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu fiziki özellikler.

3. İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat.

4. Allahın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması,

5. İnsanın doğuştan sahip olduğu fiziki özellikler. Yaradılış, hilkat.

Fitne Nedir?
Bozgunculuk, karışıklık, kargaşa, geçimsizlik, genel güvenliği bozma, bela, felaket, musibet.

Gaflet Nedir?
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık.

Gayb Nedir?
Göz önünde olmayan, gizli olan, tam olarak bilinemeyen, his ve aklın ötesinde kalan, insan tarafından kavranamayan, manevi âlem.

Gayb Nedir?
Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.