Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Fidye nedir? Ne Demektir?

Fidye Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Fidye, Yaşlanıp ölene kadar Ramazan veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayanın veya iyi olmasından ümit kesilen hastanın (zengin ise) tutamadığı oruç karşılığında fakirlere vermesi gereken bedel.

Fidye Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Genel Türkçe Terimi Olarak Fidye, Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para.

Fidye Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Fidye, Bir kimsenin esirlikten kurtarılması için verilen para. Kurtulmalık. Kurtuluş parası. Kurtulma bedeli.

Fidye Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Fidye, 1- Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

2- Dinî bir mükellefiyeti yerine getirmeme hâlinde bir fakire verilen bedel. Bir özür nedeniyle ramazan ayının veya kazasının orucu tutulmadığı takdirde, tutulmayan her bir güne karşılık yaklaşık 750 gram buğday ve arpa gibi yiyecek maddelerinden fakirlere verilmesi gereken keffaret gibi.

Fidye Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Fidye, 1. Kurtuluş bedeli, kurtulmalık.

2. Esiri veya herhangi bir kişiyi içine düştüğü durumdan kurtarmak için verilen mal, para, fidyeyi necat.

3. Dince geçerli bir nedenden dolayı ibadetlerde meydana gelen bir eksikliğe karşılık olarak verilen mal, para.

BENZER TERIMLER

Gazaba Uğramak Nedir?
Bir kimsenin öfkesine maruz kalmak.

Garip Nedir?
Yabancı, kimsesiz, tuhaf.

Fıkıh Nedir?
1- Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

2- Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim. İslam Hukuku.