Ehlikitap nedir? Ne Demektir?

0

Ehlikitap Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ehlikitap, Kitaplı dinlerin mensupları; Yahudi ve Hıristiyanlar gibi kendilerini kitabı olan peygamberlerden birine tâbi kılan gayrimüslimler.

Ehlikitap Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Ehlikitap, Kitap ehli. Yahudiler ve Hıristiyanları müşriklerden ayırt etmek için elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler.

BENZER TERIMLER

Eda Nedir?
edim; borçlanılan şey; borcun konusu

Eda Nedir?
Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye olmak üzere üç türlü olduğunu söylerler.

Fakih Nedir?
1-İslam hukukçusu, hukuk bilgini.

2-Fıkıh bilimlerinde hüküm verme yetkisi olan kişi.

Esirgemek Nedir?
Korumak, himaye etmek.

Fakih Nedir?
Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.

Ergenlik Çağı Nedir?
Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, buluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem.

Ehlikitap Nedir?
Kitap ehli. Yahudiler ve Hıristiyanları müşriklerden ayırt etmek için elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler.

Share.

Leave A Reply