Ebter nedir? Ne Demektir?

0

Ebter Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Ebter, Oğlu ve kızı kalmayan insan. Ölümünden sonra hatırlanmayan kişi. Eksik, tamamlanmamış iş.

BENZER TERIMLER

Cennet Nedir?
1. Allahın kendisine inanıp güzel işler yapanları ahirette göndereceğini vaad ettiği güzelliklerle dolu yere cennet denir. Cennetin kelime anlamı bahçedir. Kuran-ı Kerimde bildirildiğine göre cennet baldan tatlı ırmaklar, bembeyaz tatlı sular, birbirinden güzel meyveler, ağaçlar, bağlar, giysiler, süsler, köşkler ile doludur. Aklımıza gelen her türlü güzellik cennette vardır. Aklımıza gelebilecek her türlü çirkinlik cennetten uzaktır.

2. Müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ahiret yurdu, mükafat yeri. Peygamber (sav) in bildirğdiğine göre Cennet ” Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına , hayaline gelmiyecek güzellik

Cennet Nedir?
1. Bahçe, çok güzel ve ferahlık veren yer; meyvelik, ağaçların, suların ve gölgelerin bol olduğu yer; uçmak.

2. Günahsız, günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları yer.

3. Dünyada iyilik yapanlara öldükten sonra Allah’ın karşılık olarak vereceği, sonsuz mutluluk yurdu.

Dua Nedir?
Çağrı, davet. Allahtan istekte bulunma. Allaha yalvarma, yakarış işin söylenen dinî metin. Yakarış.

Ebedi Nedir?
Sonsuz, ölümsüz.

Dua Nedir?
Çağrı, davet. Allahtan istekte bulunma. Allaha yalvarma, yakarış işin söylenen dinî metin. Yakarış.

Celî Nedir?
Açık, parlak.

Cenin Nedir?
Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

Darülkurra Nedir?
Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.

Dalâlet Nedir?
İman ve İslamiyet’ten ayrılmak. Hak ve hakikatten, doğru yoldan sapmak. Allaha isyankar olmak. Şaşkınlık

Share.

Leave A Reply