Kimya Terimleri Sözlüğü

Kuasar

Kuasar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Kuasar, Evrenin uzak bölgelerinde, çok güçlü ışınım yayan gökcisimleri.

BENZER TERIMLER

Hidrofob Nedir?
Suyu sevmeyen.

Hidrojen Bağı Nedir?
Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molekülleri bir arada tutan bağlara hidrojen bağı adı verilir. HF, H2O, NH3 gibi polar bileşiklerde hidrojen bağları bulunur.

Homolog seri Nedir?
Bileşimi sabit bir birim kadar değişen bileşik grubu.

Halojen Nedir?
Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri.

Hidrofob Nedir?
Suyu sevmeyen.

Hidrojen Bağı Nedir?
Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molekülleri bir arada tutan bağlara hidrojen bağı adı verilir. HF, H2O, NH3 gibi polar bileşiklerde hidrojen bağları bulunur.

Hidrofob Nedir?
Suyu sevmeyen.

Hidrat Nedir?
Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir.

Hal Değişimi Nedir?
Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiziksel durumlarının değişmesine hal değişimi denir.

Hal Değişimi Nedir?
Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiziksel durumlarının değişmesine hal değişimi denir.

Hız sabiti Nedir?
Hız kanunundaki orantı katsayısı (k).