Tekli bağ nedir? Ne Demektir?

0

Tekli bağ Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Tekli bağ, İki atom arasında bir elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan kovalent bağ.

BENZER TERIMLER

Süblimleşme Nedir?
Katı bir maddenin belirli sıcaklık şartlarında sıvılaşmadan doğrudan buhar durumuna dönüşmesi.

Şeker Nedir?
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.

Tampon Nedir?
Küçük miktarlarda asit veya baz ilavelerinde pH değişimine direnen çözelti.

Tepkime Entalpisi Nedir?
Tepkimelerde bağların kırılması için verilmesi gereken enerji ile yeni bağların oluşumu sırasında açığa çıkan enerji arasındaki fark, tepkime ısısını verir. Buna tepkime entalpisi de denir.

Teorik verim Nedir?
Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı.

Şeker Nedir?
C6H12O6 formülüne sahip karbonhidratlara verilen ad.

Share.

Leave A Reply