Kimya Terimleri Sözlüğü

Standart hidrojen elektrot (SHE) nedir? Ne Demektir?

Standart hidrojen elektrot (SHE) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Standart hidrojen elektrot (SHE), Standart hâldeki hidrojen elektrot (hidrojen iyonu derişimi 1 mol L¯¹ ve hidrojen gazı basıncı 1 atm). E° = 0 olarak tanımlanır.

BENZER TERIMLER

Spektrometre Nedir?
Kırılma açısı, çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir cihaz.

Spin Nedir?
Elektronların orbitallerde birbirine zıt yönlü olarak dönmesi.

Solvent Nedir?
Çözen. Gerçek bir çözeltide, içinde çözünen moleküllerin çözündüğü sıvı ortam.

Simya Nedir?
Doğanın ilkel yollarla araştırılması.

Spin Nedir?
Elektronların orbitallerde birbirine zıt yönlü olarak dönmesi.

Sıvı Nedir?
Maddenin hali. Kütlesi ve hacmi belli olan fakat belirli bir şekli olamayan maddedir. Bu yüzden içine konulduğu kabın şeklini alır.