Oksidasyon sayısı nedir? Ne Demektir?

0

Oksidasyon sayısı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Oksidasyon sayısı, Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü.

BENZER TERIMLER

NŞA (Normal Şartlar Altında) Nedir?
Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olan durum.

Nötrleşme Nedir?
Asitlerle bazların birleşmesi sonucu oluşan maddelere ?tuz? denir. Bu birleşme olayına ?nötrleşme? denir.

Nükleer Reaktör Nedir?
Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

Nişasta Nedir?
Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. )

Nükleofil Nedir?
Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller.

Nötürleşme reaksiyonu Nedir?
Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar.

Normalite Nedir?
Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin, eşdeğer gram sayısı.

Share.

Leave A Reply