Kimya Terimleri Sözlüğü

Nötrleşme nedir? Ne Demektir?

Nötrleşme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Nötrleşme, Asitlerle bazların birleşmesi sonucu oluşan maddelere ?tuz? denir. Bu birleşme olayına ?nötrleşme? denir.

Nötrleşme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Nötrleşme, Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi.

BENZER TERIMLER

Nükleer yakıt Nedir?
Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde.

Nötrleşme Nedir?
Asitlerle bazların birleşmesi sonucu oluşan maddelere ?tuz? denir. Bu birleşme olayına ?nötrleşme? denir.

Normal kaynama noktası Nedir?
Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760 mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

Net tepkime Nedir?
Birden fazla basamakta yürüyen işlemlerde toplam ya da net değişiklik.

Oksi asit Nedir?
Yapısında oksijen bulunduran asitler.