Kimya Terimleri Sözlüğü

Gay-Lassac Yasası nedir? Ne Demektir?

Gay-Lassac Yasası Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Gay-Lassac Yasası, Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.

BENZER TERIMLER

Füzyon Nedir?
Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek daha ağır çekirdekleri meydana getirmesi.

Görünür Spektrum Nedir?
Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.

Geçiş Elementleri Nedir?
1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler.

2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden fazla değerlik alabilen d orbitallerinin dolmasıyla oluşan B grubu elementleridir.

Gaz Nedir?
Maddenin buhar hali.

Gaz Nedir?
Maddenin buhar hali.

Glazür Nedir?
Camlaştırma, dondurma, şeffaf ve sert cila.