Kimya Terimleri Sözlüğü

Efüzyon nedir? Ne Demektir?

Efüzyon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Efüzyon, Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması.

BENZER TERIMLER

Elektrokaplama Nedir?
Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması.

Elektrolit Olmayan Çözelti Nedir?
Elektrik akımını iletmeyen çözelti.

Elektrokimya Nedir?
Kimyasal reaksiyonları kullanarak elektrik enerjisi elde etme, elektrik enerjisini kullanarak kimyasal değişimler gerçekleştirme gibi konularla uğraşan kimyanın bir dalı.

Efüzyon Nedir?
Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması.

Ekstraksiyon Nedir?
Bir karışımdan veya bitkiden istenilen maddenin kimyasal madde kullanılarak elde edilme sürecidir.

Doymuş Çözelti Nedir?
Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti.

Elektromanyetik Nedir?
Birbirine dik manyetik ve elektrik alan bileşenleri bulunan dalga veya ışıma.

Elektrolit Nedir?
Elektrik akımını geçiren iletken çözelti.

Dublet Kuralı Nedir?
Helyumun tek katmanı vardır ve elektron(e-) sayısı 2dir. Diğer tüm soy gazların son katmanında 8 elektron(e-) vardır. Atomların soy gazlara benzemek için son katmanlarındaki elektron sayılarını 2ye tamamlamalarına dublet kuralı denir.